Demokratija je najlošija forma države ako izuzmemo sve ostale.


demokratija-najloija-forma-drave-ako-izuzmemo-sve-ostale
vinston Čerčildemokratijanajloijaformadržaveakoizuzmemosveostaledemokratija jeje najlošijanajlošija formaforma državedržave akoako izuzmemoizuzmemo svesve ostaledemokratija je najlošijaje najlošija formanajlošija forma državeforma države akodržave ako izuzmemoako izuzmemo sveizuzmemo sve ostaledemokratija je najlošija formaje najlošija forma državenajlošija forma države akoforma države ako izuzmemodržave ako izuzmemo sveako izuzmemo sve ostaledemokratija je najlošija forma državeje najlošija forma države akonajlošija forma države ako izuzmemoforma države ako izuzmemo svedržave ako izuzmemo sve ostale

Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xDKako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale?Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljeni - za čudo, uvijek smiješni za sve ostale ljude.Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.U formi sam…i okruglo je forma.. :)