Dete je kao testo; kako si ga zamesio, tako će i izrasti.


dete-kao-testo-kako-ga-zamesio-tako-e-i-izrasti
ruske poslovicedetekaotestokakogazamesiotakoćeizrastidete jeje kaokao testokako sisi gaga zamesiotako ćei izrastidete je kaoje kao testokako si gasi ga zamesiotako će iće i izrastidete je kao testokako si ga zamesiotako će i izrasti

Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori. -Onore de Balzak
ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sretni-tako-nesretni-kako-se-to-govori
Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori. -Onore de Balzak
ljudi-jednako-preuveliavaju-i-sreu-i-nesreu-nikad-nismo-tako-sre-tako-nesre-kako-se-to-govori
Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti. -Ivan Turgenjev
svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti