Dete zove mamu telefonom … – Mama, ona komsinica sto dodje kad ti odes, opet je ovde.


dete-zove-mamu-telefonom-mama-ona-komsinica-sto-dodje-kad-ti-odes-opet-ovde
detezovemamutelefonommamaonakomsinicastododjekadtiodesopetovdedete zovezove mamumamu telefonomtelefonom …– mamaona komsinicakomsinica stosto dodjedodje kadkad titi odesopet jeje ovdedete zove mamuzove mamu telefonommamu telefonom …telefonom … –… – mamaona komsinica stokomsinica sto dodjesto dodje kaddodje kad tikad ti odesopet je ovdedete zove mamu telefonomzove mamu telefonom …mamu telefonom … –telefonom … – mamaona komsinica sto dodjekomsinica sto dodje kadsto dodje kad tidodje kad ti odesdete zove mamu telefonom …zove mamu telefonom … –mamu telefonom … – mamaona komsinica sto dodje kadkomsinica sto dodje kad tisto dodje kad ti odes

Pita mali majmun mamu: Mama, zasto smo mi ruzni?  Mama ga tesi:  Mogli smo proci i gore, pogledaj ovog sto cita status…
pita-mali-majmun-mamu-mama-zasto-smo-mi-ruzni-mama-ga-tesi-mogli-smo-proci-i-gore-pogledaj-ovog-sto-cita-status
Šetamo ja i drugarica i nasa komsinica spusta roletine navece i ja kazem to ona spusta da joj ne ide sunce .
etamo-ja-i-drugarica-i-nasa-komsinica-spusta-roletine-navece-i-ja-kazem-to-ona-spusta-da-joj-ne-ide-sunce
Za nekoliko godina će biti: Mama gde si upoznala tatu? Mama: pa na fb :)
za-nekoliko-godina-e-biti-mama-gde-upoznala-tatu-mama-pa-na-fb
Sa 3 godine – Mama ja te volim! Sa 10 godina – Dobro, dobro mama! Sa 16 godina – Mama što smetaš! Sa 18 godina – Hoću otići iz ove ku ...
sa-3-godine-mama-ja-te-volim-sa-10-godina-dobro-dobro-mama-sa-16-godina-mama-to-smeta-sa-18-godina-hou-otii-iz-ove-ku
Čuvam je, sigurna je, a opet joj pružam malo slobode, a puno ljubavi i razumevanja. Znaš, jednog dana bih voleo da je moje dete zove mama. -Đorđe Balašević
uvam-sigurna-a-opet-joj-pruam-malo-slobode-a-puno-ljubavi-i-razumevanja-zna-jednog-dana-bih-voleo-da-moje-dete-zove-mama