Detinjstvo je roditelj čovekove ličnosti.


detinjstvo-roditelj-ovekove-linosti
sigmund frojddetinjstvoroditeljčovekoveličnostidetinjstvo jeje roditeljroditelj čovekovečovekove ličnostidetinjstvo je roditeljje roditelj čovekoveroditelj čovekove ličnostidetinjstvo je roditelj čovekoveje roditelj čovekove ličnostidetinjstvo je roditelj čovekove ličnosti

Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: Dajte mi dobro dete, pa ćete videti kakav sam ja otac! -Duško Radović
jue-jedan-roditelj-zavapio-na-roditeljskom-sastanku-dajte-mi-dobro-dete-pa-ete-videti-kakav-sam-ja-otac
Bogatstvo je proizvod čovekove sposobnosti da misli. -Ajn Rand
bogatstvo-proizvod-ovekove-sposobnosti-da-misli
Postavljeni kao dva stražara,brkovi brane prilaz mojoj ličnosti. -Salvador Dali
postavljeni-kao-dva-straarabrkovi-brane-prilaz-mojoj-linosti
Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu uništiti čovekove snove, niti mu mogu oslabiti osećanja. -Halil Džubran
pokoljenja-koja-prolaze-i-gaze-ljudska-dela-ipak-ne-mogu-unititi-ovekove-snove-niti-mu-mogu-oslabiti-oseanja