Devojcice se plase mraka, zene uzivaju u njemu


devojcice-se-plase-mraka-zene-uzivaju-u-njemu
devojciceseplasemrakazeneuzivajunjemudevojcice sese plaseplase mrakazene uzivajuuzivaju uu njemudevojcice se plasese plase mrakazene uzivaju uuzivaju u njemudevojcice se plase mrakazene uzivaju u njemu

Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale.Pošteni ljudi ne boje se ni svetla ni mraka.Dok god ima mraka, biće i svanućaDa bi svetlost sinula jako mora biti prisutno i nešto mraka.zene su zakon a mi volimo rupe u zakonu. . .od zene ne treba traziti mnogo, . . .samo cesto :)