Devojčice od 13 do 16 godina, koje se svaki vikend ubiju od dve đus-vodke i jednog piva i onda tako pijane kruže po diskoteci da ...


devojice-od-13-do-16-godina-koje-se-svaki-vikend-ubiju-od-dve-usvodke-i-jednog-piva-i-onda-tako-pijane-krue-po-diskoteci-da
devojčiceod13do16godinakojesesvakivikendubijudveđusvodkejednogpivaondatakopijanekružepodiskotecidadevojčice odod 1313 dodo 1616 godinakoje sese svakisvaki vikendvikend ubijuubiju odod dvei jednogjednog pivapiva ii ondaonda takotako pijanepijane kružekruže popo diskotecidiskoteci dadadevojčice od 13od 13 do13 do 16do 16 godinakoje se svakise svaki vikendsvaki vikend ubijuvikend ubiju odubiju od dvei jednog pivajednog piva ipiva i ondai onda takoonda tako pijanetako pijane kružepijane kruže pokruže po diskotecipo diskoteci dadiskoteci dadevojčice od 13 dood 13 do 1613 do 16 godinakoje se svaki vikendse svaki vikend ubijusvaki vikend ubiju odvikend ubiju od dvei jednog piva ijednog piva i ondapiva i onda takoi onda tako pijaneonda tako pijane kružetako pijane kruže popijane kruže po diskotecikruže po diskoteci dapo diskoteci dadevojčice od 13 do 16od 13 do 16 godinakoje se svaki vikend ubijuse svaki vikend ubiju odsvaki vikend ubiju od dvei jednog piva i ondajednog piva i onda takopiva i onda tako pijanei onda tako pijane kružeonda tako pijane kruže potako pijane kruže po diskotecipijane kruže po diskoteci dakruže po diskoteci da

Izlazim ja iz kafica, par piva, par votki i to… Idem ja tako, idem, kad onaj asfalt se dize, dize i pljus! Mene po sred face! xD
izlazim-ja-iz-kafica-piva-votki-i-to-idem-ja-tako-idem-kad-onaj-asfalt-se-dize-dize-i-pljus-mene-po-sred-face-xd
Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama
Kada se bavite komedijom tokom 40 godina, onda zaista znate većinu šala. Čak i ukoiko ne znate za neku specifičnu šalu, onda možete prilično pogoditi kakva bi to šala mogla biti. -Džon Kliz
kada-se-bavite-komedijom-tokom-40-godina-onda-zaista-znate-veinu-ala-ak-i-ukoiko-ne-znate-za-neku-specifinu-alu-onda-moete-prilino-pogoditi-kakva-bi