Devojka bez dobrog dupeta, k’o kompjuter bez interneta xD


devojka-bez-dobrog-dupeta-ko-kompjuter-bez-interneta-xd
devojkabezdobrogdupetak’okompjuterinternetaxddevojka bezbez dobrogdobrog dupetak’o kompjuterkompjuter bezbez internetainterneta xddevojka bez dobrogbez dobrog dupetak’o kompjuter bezkompjuter bez internetabez interneta xddevojka bez dobrog dupetak’o kompjuter bez internetakompjuter bez interneta xdk’o kompjuter bez interneta xd

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Devojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudiNa ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.