Devojke u leopard jaknama trče brže od običnih devojaka xD


devojke-u-leopard-jaknama-tre-bre-od-obinih-devojaka-xd
devojkeleopardjaknamatrčebržeodobičnihdevojakaxddevojke uu leopardleopard jaknamajaknama trčetrče bržebrže odod običnihobičnih devojakadevojaka xddevojke u leopardu leopard jaknamaleopard jaknama trčejaknama trče bržetrče brže odbrže od običnihod običnih devojakaobičnih devojaka xddevojke u leopard jaknamau leopard jaknama trčeleopard jaknama trče bržejaknama trče brže odtrče brže od običnihbrže od običnih devojakaod običnih devojaka xddevojke u leopard jaknama trčeu leopard jaknama trče brželeopard jaknama trče brže odjaknama trče brže od običnihtrče brže od običnih devojakabrže od običnih devojaka xd

Kada bi se ukinuo Grand, 99% devojaka na Facebook-u ne bi znalo šta da stavi za status…
kada-bi-se-ukinuo-grand-99-devojaka-na-facebooku-ne-bi-znalo-da-stavi-za-status
Devojke slobodno jedite, nema nista od leta :D
devojke-slobodno-jedite-nema-nista-od-leta-d
Ponekad je nesreća imati na čelu briljantne ljude, oni očekuju previše od običnih ljudi. -Tukidid
ponekad-nesrea-imati-na-elu-briljantne-ljude-oni-oekuju-previe-od-obinih-ljudi
Devojke postaju žene kada duboko u sebi osete čvrst razlog za to.
devojke-postaju-ene-kada-duboko-u-sebi-osete-vrst-razlog-za-to
Ponekad možda treba da pustimo suzu za lepotom nekadašnjih devojaka, za prosutim pivom, pijanim tučama u dvorištima ni zbog čeg važnijeg do naših nesrećnih ljubavi. -Čarls Bukovski
ponekad-moda-treba-da-pustimo-suzu-za-lepotom-nekadanjih-devojaka-za-prosutim-pivom-pijanim-ama-u-dvoritima-zbog-eg-vanijeg-do-naih-nesrenih-ljubavi