Dijamanti su ženini najbolji prijatelji.


dijamanti-su-enini-najbolji-prijatelji
merilin monrodijamantisuženininajboljiprijateljidijamanti susu ženiniženini najboljinajbolji prijateljidijamanti su ženinisu ženini najboljiženini najbolji prijateljidijamanti su ženini najboljisu ženini najbolji prijateljidijamanti su ženini najbolji prijatelji

Uvijek imaj prijatelja , jer prijatelji su najbolji
uvijek-imaj-prijatelja-jer-prijatelji-su-najbolji
Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!
kada-uspe-tvoji-prijatelji-znati-ko-ti-ali-kada-padne-tada-znati-ko-su-ti-prijatelji
Da bi postojalo prijateljstvo, prijatelji treba da veruju jedan drugom, a da bi verovali jedan drugom treba da su prijatelji.
da-bi-postojalo-prijateljstvo-prijatelji-treba-da-veruju-jedan-drugom-a-da-bi-verovali-jedan-drugom-treba-da-su-prijatelji