Disciplina je majka uspeha.


disciplina-majka-uspeha
eshildisciplinamajkauspehadisciplina jeje majkamajka uspehadisciplina je majkaje majka uspehadisciplina je majka uspeha

Disciplina je most između ciljeva i ostvarenja. -Džim Ron
disciplina-most-izmeu-ciljeva-i-ostvarenja
Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala. -Aristotel
siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da