Disciplina je most između ciljeva i ostvarenja.


disciplina-most-izmeu-ciljeva-i-ostvarenja
džim rondisciplinamostizmeđuciljevaostvarenjadisciplina jeje mostmost izmeđuizmeđu ciljevaciljeva ii ostvarenjadisciplina je mostje most izmeđumost između ciljevaizmeđu ciljeva iciljeva i ostvarenjadisciplina je most izmeđuje most između ciljevamost između ciljeva iizmeđu ciljeva i ostvarenjadisciplina je most između ciljevaje most između ciljeva imost između ciljeva i ostvarenja

Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva. -Salman Rušdi
moramo-neto-razjasniti-teroriziam-nije-tenja-ka-legitimnim-ciljeva-uz-pomo-nelegitimnih-sredstava-god-da-ubice-ele-da-postignu-stvaranje-boljeg-sveta
Disciplina je majka uspeha. -Eshil
disciplina-majka-uspeha
Sreća je u radosti ostvarenja rezultata i uzbuđenju koje donosi kreativni napor. -Teodor Ruzvelt
srea-u-radosti-ostvarenja-rezultata-i-uzbuenju-koje-donosi-kreativni-napor
Perfekcija misli i konfuzija ciljeva je izgleda naš najveći problem. -Albert Ajnštajn
perfekcija-misli-i-konfuzija-ciljeva-izgleda-na-najvei-problem
U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja