Dizemo pojedine ljude u visine pa se cudimo sto im onda izgledamo mali i nebitni.


dizemo-pojedine-ljude-u-visine-pa-se-cudimo-sto-im-onda-izgledamo-mali-i-nebitni
dizemopojedineljudevisinepasecudimostoimondaizgledamomalinebitnidizemo pojedinepojedine ljudeljude uu visinevisine papa sese cudimocudimo stosto imim ondaonda izgledamoizgledamo malimali ii nebitnidizemo pojedine ljudepojedine ljude uljude u visineu visine pavisine pa sepa se cudimose cudimo stocudimo sto imsto im ondaim onda izgledamoonda izgledamo maliizgledamo mali imali i nebitnidizemo pojedine ljude upojedine ljude u visineljude u visine pau visine pa sevisine pa se cudimopa se cudimo stose cudimo sto imcudimo sto im ondasto im onda izgledamoim onda izgledamo malionda izgledamo mali iizgledamo mali i nebitnidizemo pojedine ljude u visinepojedine ljude u visine paljude u visine pa seu visine pa se cudimovisine pa se cudimo stopa se cudimo sto imse cudimo sto im ondacudimo sto im onda izgledamosto im onda izgledamo maliim onda izgledamo mali ionda izgledamo mali i nebitni

Svi mi koji smo kao mali mahali nekom helikopteru sto prodje…xD
svi-mi-koji-smo-kao-mali-mahali-nekom-helikopteru-sto-prodjexd
vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
vakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
Pita mali majmun mamu: Mama, zasto smo mi ruzni?  Mama ga tesi:  Mogli smo proci i gore, pogledaj ovog sto cita status…
pita-mali-majmun-mamu-mama-zasto-smo-mi-ruzni-mama-ga-tesi-mogli-smo-proci-i-gore-pogledaj-ovog-sto-cita-status
Nigde čovek nije mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigde-ovek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigde-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega