Djeca dobiju udarce, ali su ih njihovi roditelji zaslužili.


djeca-dobiju-udarce-ali-su-ih-njihovi-roditelji-zasluili
hrvatske poslovicedjecadobijuudarcealisuihnjihoviroditeljizaslužilidjeca dobijudobiju udarceali susu ihih njihovinjihovi roditeljiroditelji zaslužilidjeca dobiju udarceali su ihsu ih njihoviih njihovi roditeljinjihovi roditelji zaslužiliali su ih njihovisu ih njihovi roditeljiih njihovi roditelji zaslužiliali su ih njihovi roditeljisu ih njihovi roditelji zaslužili

Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja. -Aristotel
oni-koji-obrazuju-decu-se-trebaju-potovati-vie-od-onih-koji-ih-prave-zato-to-im-njihovi-roditelji-daju-ivot-a-ovi-prvi-im-daju-znanje-o-umeu-njegovog
Uljudnost je nalik na vazdušni jastuk, u njoj možda i nema ničega, ali ona ublažava udarce života…
uljudnost-nalik-na-vazdu-jastuk-u-njoj-moda-i-nema-ega-ali-ona-ublaava-udarce-ivota
Naljutiti se kad te neko kritikuje, priznanje je da smo to zaslužili. -Tacit
naljutiti-se-kad-te-neko-kritikuje-priznanje-da-smo-to-zasluili