Dječji život je poput komada papira na koji svako ostavlja bilješku.


djeji-ivot-poput-komada-papira-na-koji-svako-ostavlja-biljeku
kineske poslovicedječjiživotpoputkomadapapiranakojisvakoostavljabiljekudječji životživot jeje poputpoput komadakomada papirapapira nana kojikoji svakosvako ostavljaostavlja bilješkudječji život ježivot je poputje poput komadapoput komada papirakomada papira napapira na kojina koji svakokoji svako ostavljasvako ostavlja bilješkudječji život je poputživot je poput komadaje poput komada papirapoput komada papira nakomada papira na kojipapira na koji svakona koji svako ostavljakoji svako ostavlja bilješkudječji život je poput komadaživot je poput komada papiraje poput komada papira napoput komada papira na kojikomada papira na koji svakopapira na koji svako ostavljana koji svako ostavlja bilješku

Prijatelji su poput saputnika na putovanju koji pomažu jedan drugome kako bi se zadržali na putu u srećniji život. -Pitagora
prijatelji-su-poput-saputnika-na-putovanju-koji-pomau-jedan-drugome-kako-bi-se-zadrali-na-putu-u-sreniji-ivot
Prijatelji su poput saputnika na putovanju koji pomažu jedan drugome kako bi se zadržali na putu u sretniji život. -Pitagora
prijatelji-su-poput-saputnika-na-putovanju-koji-pomau-jedan-drugome-kako-bi-se-zadrali-na-putu-u-sretniji-ivot
Živi svoj život tako da misliš da će svako tvoje delo postati univerzalni zakon. -Imanuel Kant
ivi-svoj-ivot-tako-da-misli-da-e-svako-tvoje-delo-postati-univerzalni-zakon
Da bih bio novelista sve što mi treba je olovka i komad papira. -Kventin Tarantino
da-bih-bio-novelista-sve-to-mi-treba-olovka-i-komad-papira