Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da grešimo.


do-istine-moemo-doi-samo-onda-ako-nam-data-sloboda-da-greimo
rabindranat tagordoistinemožemodoćisamoondaakonamdataslobodadagreimodo istineistine možemomožemo doćidoći samosamo ondaonda akoako namnam jeje datadata slobodasloboda dada grešimodo istine možemoistine možemo doćimožemo doći samodoći samo ondasamo onda akoonda ako namako nam jenam je dataje data slobodadata sloboda dasloboda da grešimodo istine možemo doćiistine možemo doći samomožemo doći samo ondadoći samo onda akosamo onda ako namonda ako nam jeako nam je datanam je data slobodaje data sloboda dadata sloboda da grešimodo istine možemo doći samoistine možemo doći samo ondamožemo doći samo onda akodoći samo onda ako namsamo onda ako nam jeonda ako nam je dataako nam je data slobodanam je data sloboda daje data sloboda da grešimo

Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu. -Viktor Frankl
ovjek-ne-moe-doi-do-samoostvarenja-ako-usredoto-samo-na-sebe-samoostvarenje-tek-posljedica-ljubavi-prema-blinjemu
Fanatizam možemo iskoreniti samo ako ga uspavamo. -Napoleon Bonaparta
fanatizam-moemo-iskoreniti-samo-ako-ga-uspavamo
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
Svi mi znamo da umetnost nije istina. Umetnost je laž pomoću koje shvatamo istinu, ili barem istina koja nam je data da shvatamo. -Pablo Pikaso
svi-mi-znamo-da-umetnost-nije-istina-umetnost-pomou-koje-shvatamo-istinu-ili-barem-istina-koja-nam-data-da-shvatamo