Do kraja života upoznavaću ljude, a nikad ih upoznati neću; uvijek će me zbunjivati neobjašnjivošću svojih postupaka.


do-kraja-ivota-upoznavau-ljude-a-nikad-ih-upoznati-neu-uvijek-e-me-zbunjivati-neobjanjivou-svojih-postupaka
meša selimovićdokrajaživotaupoznavaćuljudenikadihupoznatinećuuvijekćemezbunjivatineobjanjivoćusvojihpostupakado krajakraja životaživota upoznavaćuupoznavaću ljudenikad ihih upoznatiupoznati nećuuvijek ćeće meme zbunjivatizbunjivati neobjašnjivošćuneobjašnjivošću svojihsvojih postupakado kraja životakraja života upoznavaćuživota upoznavaću ljudea nikad ihnikad ih upoznatiih upoznati nećuuvijek će meće me zbunjivatime zbunjivati neobjašnjivošćuzbunjivati neobjašnjivošću svojihneobjašnjivošću svojih postupakado kraja života upoznavaćukraja života upoznavaću ljudea nikad ih upoznatinikad ih upoznati nećuuvijek će me zbunjivatiće me zbunjivati neobjašnjivošćume zbunjivati neobjašnjivošću svojihzbunjivati neobjašnjivošću svojih postupakado kraja života upoznavaću ljudea nikad ih upoznati nećuuvijek će me zbunjivati neobjašnjivošćuće me zbunjivati neobjašnjivošću svojihme zbunjivati neobjašnjivošću svojih postupaka

Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka. -Silvester Stalone
ako-se-osvrnete-i-razmislite-o-svom-ivotu-kladim-se-da-ete-se-pokajati-zbog-80-procenata-svojih-postupaka-ali-ivot-se-sastoji-od-greaka