Došao sam da vam pomognem, a vi se žalite da ne želim sa vama da plačem.


doao-sam-da-vam-pomognem-a-vi-se-alite-da-ne-elim-vama-da-plaem
fridrih ničedoaosamdavampomognemvisežaliteneželimvamaplačemdošao samsam dada vamvam pomognemvi sese žalitežalite dada nene želimželim sasa vamavama dada plačemdošao sam dasam da vamda vam pomognema vi sevi se žalitese žalite dažalite da neda ne želimne želim saželim sa vamasa vama davama da plačemdošao sam da vamsam da vam pomognema vi se žalitevi se žalite dase žalite da nežalite da ne želimda ne želim sane želim sa vamaželim sa vama dasa vama da plačemdošao sam da vam pomognema vi se žalite davi se žalite da nese žalite da ne želimžalite da ne želim sada ne želim sa vamane želim sa vama daželim sa vama da plačem

Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.Nemojte da vam novac bude motivacija i ne dopustite da gospodari vama.Došao Smak sveta u Srbiju. Gleda oko sebe, pa pomisli u sebi: – Izgleda da sam već bio ovde! … :)Došao sam do uverenja da je ceo svet jedna zagonetka, u osnovi bezopasna, koju smo umrsili svojim glupim pokušajima da je razrešimo pretpostavljajući da je zasnovana na nekoj velikoj istini.Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.