Došao sam da vam pomognem, a vi se žalite da ne želim sa vama da plačem.


doao-sam-da-vam-pomognem-a-vi-se-alite-da-ne-elim-vama-da-plaem
fridrih ničedoaosamdavampomognemvisežaliteneželimvamaplačemdošao samsam dada vamvam pomognemvi sese žalitežalite dada nene želimželim sasa vamavama dada plačemdošao sam dasam da vamda vam pomognema vi sevi se žalitese žalite dažalite da neda ne želimne želim saželim sa vamasa vama davama da plačemdošao sam da vamsam da vam pomognema vi se žalitevi se žalite dase žalite da nežalite da ne želimda ne želim sane želim sa vamaželim sa vama dasa vama da plačemdošao sam da vam pomognema vi se žalite davi se žalite da nese žalite da ne želimžalite da ne želim sada ne želim sa vamane želim sa vama daželim sa vama da plačem

Nemojte da vam novac bude motivacija i ne dopustite da gospodari vama. -Opra Vinfri
nemojte-da-vam-novac-bude-motivacija-i-ne-dopustite-da-gospodari-vama
Došao Smak sveta u Srbiju. Gleda oko sebe, pa pomisli u sebi: – Izgleda da sam već bio ovde! … :)
doao-smak-sveta-u-srbiju-gleda-oko-sebe-pa-pomisli-u-sebi-izgleda-da-sam-ve-bio-ovde
Došao sam do uverenja da je ceo svet jedna zagonetka, u osnovi bezopasna, koju smo umrsili svojim glupim pokušajima da je razrešimo pretpostavljajući da je zasnovana na nekoj velikoj istini. -Umberto Eko
doao-sam-do-uverenja-da-ceo-svet-jedna-zagonetka-u-osnovi-bezopasna-koju-smo-umrsili-svojim-glupim-pokuajima-da-razreimo-pretpostavljajui-da
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje