Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca.


dobar-brak-bio-bi-izmeu-slijepe-ene-i-gluhog-mukarca
onore de balzakdobarbrakbiobiizmeđuslijepeženegluhogmukarcadobar brakbrak biobio bibi izmeđuizmeđu slijepeslijepe ženežene ii gluhoggluhog muškarcadobar brak biobrak bio bibio bi izmeđubi između slijepeizmeđu slijepe ženeslijepe žene ižene i gluhogi gluhog muškarcadobar brak bio bibrak bio bi izmeđubio bi između slijepebi između slijepe ženeizmeđu slijepe žene islijepe žene i gluhogžene i gluhog muškarcadobar brak bio bi izmeđubrak bio bi između slijepebio bi između slijepe ženebi između slijepe žene iizmeđu slijepe žene i gluhogslijepe žene i gluhog muškarca

Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene. -Fridrih Niče
isti-afekti-su-kod-mukarca-i-ene-ipak-razliiti-u-tempu-stoga-nema-kraja-nesporazumima-izmeu-mukarca-i-ene
Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene. -Duško Ttrifunović
ene-su-pogonsko-gorivo-za-mislee-ljude-jedina-prava-ljubav-izmeu-mukarca-i-ene
Idealna starost muškarca za brak je oko devedesete godine, dva minuta pre smrti. -Frenk Sinatra
idealna-starost-mukarca-za-brak-oko-devedesete-godine-dva-minuta-pre-smrti
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene