Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen sa znanjem.


dobar-ivot-nadahnut-ljubavlju-i-vo-znanjem
bertrand raseldobarživotnadahnutljubavljuvođenznanjemdobar životživot jeje nadahnutnadahnut ljubavljuljubavlju ii vođenvođen sasa znanjemdobar život ježivot je nadahnutje nadahnut ljubavljunadahnut ljubavlju iljubavlju i vođeni vođen savođen sa znanjemdobar život je nadahnutživot je nadahnut ljubavljuje nadahnut ljubavlju inadahnut ljubavlju i vođenljubavlju i vođen sai vođen sa znanjemdobar život je nadahnut ljubavljuživot je nadahnut ljubavlju ije nadahnut ljubavlju i vođennadahnut ljubavlju i vođen saljubavlju i vođen sa znanjem

Težnja za znanjem, mislim, ponajviše je potaknuta ljubavlju za moći. -Bertrand Rasel
tenja-za-znanjem-mislim-ponajvie-potaknuta-ljubavlju-za-moi
Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem. -Albert Ajnštajn
ne-znam-no-ime-e-biti-vo-iii-svetski-rat-ali-pouzdano-znam-da-e-etvrti-biti-vo-tapovima-i-kamenjem
Silno je teško dosegnuti mir i sreću kad smo ispunjeni takmičarskim duhom i mržnjom. Zato je život ispunjen ljubavlju vrlo, vrlo važan i dragocen za ljudsko društvo. -Dalaj Lama
silno-teko-dosegnuti-mir-i-sreu-kad-smo-ispunjeni-takmiarskim-duhom-i-mrnjom-zato-ivot-ispunjen-ljubavlju-vrlo-vrlo-vaan-i-dragocen-za-ljudsko
Rizikujući da ispadnem smešan, dozvolite mi da kažem da je pravi revolucionar vođen velikim osećanjem ljubavi. Nemoguće je zamisliti iskrenog revolucionara kojem nedostaje ova osobina. -Če Gevara
rizikujui-da-ispadnem-smean-dozvolite-mi-da-kaem-da-pravi-revolucionar-vo-velikim-oseanjem-ljubavi-nemogue-zamisliti-iskrenog-revolucionara-kojem