Dobar čovek se zastidi čak i pred psom.


dobar-ovek-se-zastidi-ak-i-pred-psom
anton Čehovdobarčoveksezastidičakpredpsomdobar čovekčovek sese zastidizastidi čakčak ii predpred psomdobar čovek sečovek se zastidise zastidi čakzastidi čak ičak i predi pred psomdobar čovek se zastidičovek se zastidi čakse zastidi čak izastidi čak i predčak i pred psomdobar čovek se zastidi čakčovek se zastidi čak ise zastidi čak i predzastidi čak i pred psom

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Veliki čovek postavlja stroge zahteve pred sebe-mali ih čovek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovek-postavlja-stroge-zahteve-pred-sebemali-ih-ovek-postavlja-drugima
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Ako bi priznala Kosmet, Srbija bi se obrukala, čak i pred onima koji to traže, zbog čega je prinuđena da se drži sebe ili da nestane. -Matija Bećković
ako-bi-priznala-kosmet-srbija-bi-se-obrukala-ak-i-pred-onima-koji-to-trae-zbog-ega-prinuena-da-se-dri-sebe-ili-da-nestane