Dobar plan, nasilno izvršen sada, je bolji od perfektnog plana izvršenog naredne sedmice.


dobar-plan-nasilno-izvr-sada-bolji-od-perfektnog-plana-izvrenog-naredne-sedmice
džordž smit patondobarplannasilnoizvrensadaboljiodperfektnogplanaizvrenognarednesedmicedobar plannasilno izvršenizvršen sadaje boljibolji odod perfektnogperfektnog planaplana izvršenogizvršenog narednenaredne sedmicenasilno izvršen sadaje bolji odbolji od perfektnogod perfektnog planaperfektnog plana izvršenogplana izvršenog naredneizvršenog naredne sedmiceje bolji od perfektnogbolji od perfektnog planaod perfektnog plana izvršenogperfektnog plana izvršenog naredneplana izvršenog naredne sedmiceje bolji od perfektnog planabolji od perfektnog plana izvršenogod perfektnog plana izvršenog naredneperfektnog plana izvršenog naredne sedmice

Onaj koji svakog jutra planira dnevne poslove i pridržava se plana, u ruci ima nit koja će ga provesti kroz labirint i obavezama najopterećenijeg života. Pravilno raspoređeno vrijeme nalik je zraci života koja prodire kroz sve njegove zanimacije. No, gdje nema plana, gdje se raspolaganje vremenom predaje tek pukom slučaju, ubrzo će zavladati haos.Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi postali još gori.Svako ko veruje da se Zemlja okreće, smatra da je to kretanje prirodno, a ne nasilno.Veliki duhovi su uvek nailazili na nasilno protivljenje osrednjih umova.Skini se, imam plan!!!Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.