Dobar plan, nasilno izvršen sada, je bolji od perfektnog plana izvršenog naredne sedmice.


dobar-plan-nasilno-izvr-sada-bolji-od-perfektnog-plana-izvrenog-naredne-sedmice
džordž smit patondobarplannasilnoizvrensadaboljiodperfektnogplanaizvrenognarednesedmicedobar plannasilno izvršenizvršen sadaje boljibolji odod perfektnogperfektnog planaplana izvršenogizvršenog narednenaredne sedmicenasilno izvršen sadaje bolji odbolji od perfektnogod perfektnog planaperfektnog plana izvršenogplana izvršenog naredneizvršenog naredne sedmiceje bolji od perfektnogbolji od perfektnog planaod perfektnog plana izvršenogperfektnog plana izvršenog naredneplana izvršenog naredne sedmiceje bolji od perfektnog planabolji od perfektnog plana izvršenogod perfektnog plana izvršenog naredneperfektnog plana izvršenog naredne sedmice

Svako ko veruje da se Zemlja okreće, smatra da je to kretanje prirodno, a ne nasilno. -Nikola Kopernik
svako-ko-veruje-da-se-zemlja-okree-smatra-da-to-kretanje-prirodno-a-ne-nasilno
Veliki duhovi su uvek nailazili na nasilno protivljenje osrednjih umova. -Albert Ajnstajn
veliki-duhovi-su-uvek-nailazili-na-nasilno-protivljenje-osrednjih-umova
Skini se, imam plan!!!
skini-se-imam-plan