Dobar sastanak se završava večerom. Odličan sastanak se završava doručkom.


dobar-sastanak-se-zavrava-veerom-odlian-sastanak-se-zavrava-dorukom
dobarsastanaksezavravavečeromodličandoručkomdobar sastanaksastanak sese završavazavršava večeromodličan sastanaksastanak sese završavazavršava doručkomdobar sastanak sesastanak se završavase završava večeromodličan sastanak sesastanak se završavase završava doručkomdobar sastanak se završavasastanak se završava večeromodličan sastanak se završavasastanak se završava doručkomdobar sastanak se završava večeromodličan sastanak se završava doručkom

Velika nesreća čovjekova je što život počinje mladošću, a završava starošću, jer bi život bio neizmjerno savršeniji ako počinje starošću, a završava mladošću. -Jovan Dučić
velika-nesrea-ovjekova-to-ivot-poinje-mladou-a-zavrava-starou-jer-bi-ivot-bio-neizmjerno-savreniji-ako-poinje-starou-a-zavrava-mladou
Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari. -Dejvid Lojd
najbolja-elokvencija-ona-koja-zavrava-stvari
Gdje teleskop završava, mikroskop počinje. Koji od njih dva pruža veličanstveniji pogled? -Viktor Igo
gdje-teleskop-zavrava-mikroskop-poinje-koji-od-njih-dva-prua-velianstveniji-pogled
Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro. -Ernest Hemingvej
ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro