Dobar savet će uvek biti zanemaren, ali to nije razlog da ga ne treba dati.


dobar-savet-e-uvek-biti-zanemaren-ali-to-nije-razlog-da-ga-ne-treba-dati
agata kristidobarsavetćeuvekbitizanemarenalitonijerazlogdaganetrebadatidobar savetsavet ćeće uvekuvek bitibiti zanemarennije razlograzlog dada gaga nene trebatreba datidobar savet ćesavet će uvekće uvek bitiuvek biti zanemarenali to nijenije razlog darazlog da gada ga nega ne trebane treba datidobar savet će uveksavet će uvek bitiće uvek biti zanemarenali to nije razlognije razlog da garazlog da ga neda ga ne trebaga ne treba datidobar savet će uvek bitisavet će uvek biti zanemarenali to nije razlog danije razlog da ga nerazlog da ga ne trebada ga ne treba dati

Dobar savet se gotovo uvek ignoriše, ali to nije razlog da ga ne udelimo. -Agata Kristi
dobar-savet-se-gotovo-uvek-ignorie-ali-to-nije-razlog-da-ga-ne-udelimo
Znanje će ti dati moć, ali karakter će ti dati poštovanje. -Brus li
znanje-e-ti-dati-mo-ali-karakter-e-ti-dati-potovanje
Brod je siguran u luci, ali to nije razlog njegovog postojanja. -Odabrane poslovice
brod-siguran-u-luci-ali-to-nije-razlog-njegovog-postojanja
Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!
ne-moe-biti-dovoljno-dobar-svima-ali-e-uvek-biti-savr-onome-ko-te-zasluuje