Dobra gosta i dan dosta.


dobra-gosta-i-dan-dosta
hrvatske poslovicedobragostadandostadobra gostagosta ii dandan dostadobra gosta igosta i dani dan dostadobra gosta i dangosta i dan dostadobra gosta i dan dosta

Svakog gosta tri dana dosta.Sramotnije je otjerati gosta nego ga primiti.Verujem u roze. Verujem da smeh najbolje sagoreva kalorije. Verujem u ljubljenje, dosta ljubljenja. Verujem u to da treba biti snažan kada se čini da je sve pošlo naopako. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan i verujem u čuda.Samo kada nam je dosta, kada nam je svega dosta, otvara se izlaz.Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.