Dobra odluka se bazira na znanju, a ne na brojevima.


dobra-odluka-se-bazira-na-znanju-a-ne-na-brojevima
platondobraodlukasebaziranaznanjunebrojevimadobra odlukaodluka sese bazirabazira nana znanjune nana brojevimadobra odluka seodluka se bazirase bazira nabazira na znanjua ne nane na brojevimadobra odluka se baziraodluka se bazira nase bazira na znanjua ne na brojevimadobra odluka se bazira naodluka se bazira na znanju

Nema ništa ogavnije od poštovanja koje se bazira na strahu. -Alber Kami
nema-ogavnije-od-potovanja-koje-se-bazira-na-strahu
Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije. -Sun Cu
tajne-operacije-su-kljune-za-ratovanje-na-njima-se-bazira-svaki-pokret-armije
Sve one koji nameravaju u gradu zauzeti visoke položaje treba uveriti da se vežbaju u nauci o brojevima… da sebi olakšaju put traženja istine. -Sokrat
sve-one-koji-nameravaju-u-gradu-zauzeti-visoke-poloaje-treba-uveriti-da-se-vebaju-u-nauci-o-brojevima-da-sebi-olakaju-put-traenja-istine
Kvatiletan san dovodi do dobrih odluka.
kvatiletan-san-dovodi-do-dobrih-odluka
Tumačenje snova je kraljevski put ka znanju o nesvjesnim aktivnostima uma. -Sigmund Frojd
tumaenje-snova-kraljevski-put-ka-znanju-o-nesvjesnim-aktivnostima-uma
Uči dijete od malenih nogu mudrosti i znanju, da to ne bi ulica preuzela. -Poslovice korisnika
ui-dijete-od-malenih-nogu-mudrosti-i-znanju-da-to-ne-bi-ulica-preuzela