Dobra slika je ona koja liči na skulpturu.


dobra-slika-ona-koja-lii-na-skulpturu
mikelanđelo buonarotidobraslikaonakojaličinaskulpturudobra slikaslika jeje onaona kojakoja ličiliči nana skulpturudobra slika jeslika je onaje ona kojaona koja ličikoja liči naliči na skulpturudobra slika je onaslika je ona kojaje ona koja ličiona koja liči nakoja liči na skulpturudobra slika je ona kojaslika je ona koja ličije ona koja liči naona koja liči na skulpturu

Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije. -Čarls Bukovski
ti-ipak-samo-ena-svi-smo-preodreeni-da-budemo-neto-pauk-kuhar-slon-kao-da-svako-od-nas-slika-koja-visi-na-zidu-galerije
ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥
onaona-koja-drzi-moj-svet-da-ne-padnev