Dobre stvari se ne događaju slučajno. Svaki san sa sobom nosi određene rizike, posebno rizik neuspeha.


dobre-stvari-se-ne-dogaaju-sluajno-svaki-san-sobom-nosi-odreene-rizike-posebno-rizik-neuspeha
arnold Švarcenegerdobrestvarisenedogađajuslučajnosvakisansobomnosiodređenerizikeposebnorizikneuspehadobre stvaristvari sese nene događajudogađaju slučajnosvaki sansan sasa sobomsobom nosinosi određeneodređene rizikeposebno rizikrizik neuspehadobre stvari sestvari se nese ne događajune događaju slučajnosvaki san sasan sa sobomsa sobom nosisobom nosi određenenosi određene rizikeposebno rizik neuspehadobre stvari se nestvari se ne događajuse ne događaju slučajnosvaki san sa sobomsan sa sobom nosisa sobom nosi određenesobom nosi određene rizikedobre stvari se ne događajustvari se ne događaju slučajnosvaki san sa sobom nosisan sa sobom nosi određenesa sobom nosi određene rizike

Svaki neuspeh nosi sa sobom i odgovarajuće seme uspeha.Mudrac sve svoje sa sobom nosi.Ne opiri se toliko. Najbolje stvari se događaju onda kada ih ne očekuješ.Pravi prijatelji su oni koji su na našoj strani kada nam se događaju lepe stvari.Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.Mala je vrlina određene stvari prešutjeti; nasuprot tome, ozbiljna je greška govoriti o čemu treba šutjeti. MAYCHE KONJARNIK