Dobro je izbegavati čest susret sa neprijateljem, ali i sa prijateljem. A za usluge bolje se ponekad obratiti neprijatelju nego prijatelju. Ima slučajeva gde smo od neprijatelja napravili prijatelja samo tim što smo mu dali prilike da nas obaveže.


dobro-izbegavati-susret-neprijateljem-ali-i-prijateljem-a-za-usluge-bolje-se-ponekad-obratiti-neprijatelju-nego-prijatelju-ima-sluajeva-gde-smo-od
jovan dučićdobroizbegavatičestsusretneprijateljemaliprijateljemzauslugeboljeseponekadobratitineprijateljunegoprijateljuimaslučajevagdesmoodneprijateljanapraviliprijateljasamotimtomudaliprilikedanasobavežedobro jeje izbegavatiizbegavati čestčest susretsusret sasa neprijateljemali isa prijateljemza uslugeusluge boljebolje sese ponekadponekad obratitiobratiti neprijateljuneprijatelju negonego prijateljuima slučajevaslučajeva gdegde smosmo odod neprijateljaneprijatelja napravilinapravili prijateljaprijatelja samosamo timtim štošto smosmo mumu dalidali prilikeprilike dada nasnas obavežedobro je izbegavatije izbegavati čestizbegavati čest susretčest susret sasusret sa neprijateljemali i sai sa prijateljema za uslugeza usluge boljeusluge bolje sebolje se ponekadse ponekad obratitiponekad obratiti neprijateljuobratiti neprijatelju negoneprijatelju nego prijateljuima slučajeva gdeslučajeva gde smogde smo odsmo od neprijateljaod neprijatelja napravilineprijatelja napravili prijateljanapravili prijatelja samoprijatelja samo timsamo tim štotim što smošto smo musmo mu dalimu dali prilikedali prilike daprilike da nasda nas obaveže

Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo. -Francois de La Rochefoucauld
spremniji-smo-da-volimo-one-koji-nas-mrze-nego-one-koji-nas-vole-vie-nego-to-elimo
Sve neobično, sve kako ne treba. Ali nisam ja birao prilike, nisu ni prilike mene: susreli smo se, kao ptica i oluja. -Meša Selimović
sve-neobino-sve-kako-ne-treba-ali-nisam-ja-birao-prilike-nisu-prilike-mene-susreli-smo-se-kao-ptica-i-oluja
Ako postoji neka uteha u tragediji gubitka osobe koju smo toliko silno voleli, to je ona uvek neophodna nada da je možda i bolje što se tako dogodilo. Budim se i uspavljujem s tim uverenjem. -Paulo Koeljo
ako-postoji-neka-uteha-u-tragediji-gubitka-osobe-koju-smo-toliko-silno-voleli-to-ona-uvek-neophodna-nada-da-moda-i-bolje-to-se-tako-dogodilo-budim