Dobro može da postoji bez zla, dok zlo ne može da postoji bez dobra.


dobro-moe-da-postoji-bez-zla-dok-zlo-ne-moe-da-postoji-bez-dobra
toma akvinskidobromožedapostojibezzladokzlonedobradobro možemože dada postojipostoji bezbez zladok zlozlo nene možemože dada postojipostoji bezbez dobradobro može damože da postojida postoji bezpostoji bez zladok zlo nezlo ne možene može damože da postojida postoji bezpostoji bez dobradobro može da postojimože da postoji bezda postoji bez zladok zlo ne možezlo ne može dane može da postojimože da postoji bezda postoji bez dobradobro može da postoji bezmože da postoji bez zladok zlo ne može dazlo ne može da postojine može da postoji bezmože da postoji bez dobra

Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke
Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati. -Halil Džubran
ljubav-bez-lepote-kao-cvee-bez-mirisa-a-tek-plodovi-bez-semenki-ivot-ljubav-i-lepota-jesu-sveto-trojstvo-u-jednome-slobodnom-nezavisnom-biu-ono-se
Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati. -Halil Džubran
ivot-bez-pobune-kao-godina-bez-prolea-pobuna-bez-istine-kao-prolece-u-suvoj-neplodnoj-pustinji-ivot-pobuna-i-istina-jesu-sveto-trojstvo-koje-se-ne
Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi. -Meša Selimović
tako-bolje-bez-slatkih-rijei-bez-praznog-smijeka-bez-varanja-sve-lijepo-dok-ne-traimo-a-prijatelje-opasno-iskuavati-ovjek-vjeran-samo-sebi