Dobro proveden dan san čini sretnijim.


dobro-proveden-dan-san-ini-sretnijim
leonardo da vinčidobroprovedendansančinisretnijimdobro provedenproveden dandan sansan činičini sretnijimdobro proveden danproveden dan sandan san činisan čini sretnijimdobro proveden dan sanproveden dan san činidan san čini sretnijimdobro proveden dan san činiproveden dan san čini sretnijim

Dobro proveden dan san čini srećnijim.Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, isto tako dobro proveden život donosi srećnu smrt.Dobro proveden život je dugačak.Upravo mogućnost da se ostvari jedan san život čini zanimljivim.Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.