Dobro se osećam jedino kada imam dleto u svojim rukama.


dobro-se-oseam-jedino-kada-imam-dleto-u-svojim-rukama
mikelanđelo buonarotidobroseosećamjedinokadaimamdletosvojimrukamadobro sese osećamosećam jedinojedino kadakada imamimam dletodleto uu svojimsvojim rukamadobro se osećamse osećam jedinoosećam jedino kadajedino kada imamkada imam dletoimam dleto udleto u svojimu svojim rukamadobro se osećam jedinose osećam jedino kadaosećam jedino kada imamjedino kada imam dletokada imam dleto uimam dleto u svojimdleto u svojim rukamadobro se osećam jedino kadase osećam jedino kada imamosećam jedino kada imam dletojedino kada imam dleto ukada imam dleto u svojimimam dleto u svojim rukama

Ja volim da se takmičim i loše se osećam kada izgubim. To se na meni može videti kada izgubimo, jer se loše osećam. Tada ne volim razgovarati sa bilo kime. -Lionel Mesi
ja-volim-da-se-takmiim-i-loe-se-oseam-kada-izgubim-to-se-na-meni-moe-videti-kada-izgubimo-jer-se-loe-oseam-tada-ne-volim-razgovarati-bilo-kime
Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh. -Čarls Bukovski
toliko-mi-potrebna-dobra-ena-da-ve-oseam-u-vazduhu-oseam-pod-prstima-vidim-plonike-stvorene-za-njena-stopala-vidim-jastuke-za-njenu-glavu-oseam
Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj. -Sun Cu
prilika-da-osiguramo-sebe-od-poraza-i-na-naim-rukama-ali-priliku-da-se-pobedi-neprijatelj-ti-moe-dati-jedino-neprijatelj
Najlepše se osećam kada spavam. Bar tada mogu da sanjam. -Merlin Monroe
najlepe-se-oseam-kada-spavam-bar-tada-mogu-da-sanjam
Dobro je kada imate devojku,ali vam je vrednija drugarica
dobro-kada-imate-devojkuali-vam-vrednija-drugarica