Dobročinstvo nikada ne ponižava onog koji od nje nešto dobija, niti ga kuje lancima zahvalnosti, jer poklon nije ni namenjen njemu, već Bogu.


dobroinstvo-nikada-ne-poniava-onog-koji-od-nje-neto-dobija-niti-ga-kuje-lancima-zahvalnosti-jer-poklon-nije-namenjen-njemu-ve-bogu
antoan de sent egziperidobročinstvonikadaneponižavaonogkojiodnjenetodobijanitigakujelancimazahvalnostijerpoklonnijenamenjennjemuvećbogudobročinstvo nikadanikada nene ponižavaponižava onogonog kojikoji odod njenje neštonešto dobijaniti gaga kujekuje lancimalancima zahvalnostijer poklonpoklon nijenije nini namenjennamenjen njemuveć bogudobročinstvo nikada nenikada ne ponižavane ponižava onogponižava onog kojionog koji odkoji od njeod nje neštonje nešto dobijaniti ga kujega kuje lancimakuje lancima zahvalnostijer poklon nijepoklon nije ninije ni namenjenni namenjen njemudobročinstvo nikada ne ponižavanikada ne ponižava onogne ponižava onog kojiponižava onog koji odonog koji od njekoji od nje neštood nje nešto dobijaniti ga kuje lancimaga kuje lancima zahvalnostijer poklon nije nipoklon nije ni namenjennije ni namenjen njemudobročinstvo nikada ne ponižava onognikada ne ponižava onog kojine ponižava onog koji odponižava onog koji od njeonog koji od nje neštokoji od nje nešto dobijaniti ga kuje lancima zahvalnostijer poklon nije ni namenjenpoklon nije ni namenjen njemu

A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti. -Perikle
a-pouzdaniji-prijatelj-onaj-koji-drugome-dobro-uini-jer-postojanom-dobronamernou-tei-da-u-onoga-koji-primio-dobroinstvo-podrava-oseanje-zahvalnosti
Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale. -Antoan de Sent Egziperi
kamenje-prestaje-da-bude-kamenje-onog-trenutka-kada-ovek-razmisli-o-njemu-i-u-njemu-vidi-sliku-katedrale
Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo. -Albert Ajnštajn
osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo
Sreća nije slučajna; a nije niti nešto što trebate želeti. Sreća je nešto što sami stvarate. -Džim Ron
srea-nije-sluajna-a-nije-niti-neto-to-trebate-eleti-srea-neto-to-sami-stvarate
Plemenit je čovek spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje. -Konfučije
plemenit-ovek-spreman-na-pomirenje-ali-se-ne-poniava-hulja-se-poniava-ali-nije-spreman-na-pomirenje