Dobrota dolazi iz srca, iskrena i nesputana – jaka je poput kamena.


dobrota-dolazi-iz-srca-iskrena-i-nesputana-jaka-poput-kamena
dobrotadolaziizsrcaiskrenanesputanajakapoputkamenadobrota dolazidolazi iziz srcaiskrena ii nesputananesputana –– jakajaka jeje poputpoput kamenadobrota dolazi izdolazi iz srcaiskrena i nesputanai nesputana –nesputana – jaka– jaka jejaka je poputje poput kamenadobrota dolazi iz srcaiskrena i nesputana –i nesputana – jakanesputana – jaka je– jaka je poputjaka je poput kamenaiskrena i nesputana – jakai nesputana – jaka jenesputana – jaka je poput– jaka je poput kamena

Žena je poput vrećice čaja. Ne možete da kažete koliko je jaka dok je ne stavite u vrelu vodu.Ljubav je poput groznice: ona dolazi i odlazi, a volja na nju nema nikakav uticaj.Dobrota je najvede blagoDobrota nije skupa.Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave.Dobrota je u ovom svetu golo siroče.