Dobrota je jezik kojeg gluvi mogu čuti i slepi videti.


dobrota-jezik-kojeg-gluvi-mogu-uti-i-slepi-videti
mark tvendobrotajezikkojeggluvimogučutislepividetidobrota jeje jezikjezik kojegkojeg gluvigluvi mogumogu čutičuti ii slepislepi videtidobrota je jezikje jezik kojegjezik kojeg gluvikojeg gluvi mogugluvi mogu čutimogu čuti ičuti i slepii slepi videtidobrota je jezik kojegje jezik kojeg gluvijezik kojeg gluvi mogukojeg gluvi mogu čutigluvi mogu čuti imogu čuti i slepičuti i slepi videtidobrota je jezik kojeg gluvije jezik kojeg gluvi mogujezik kojeg gluvi mogu čutikojeg gluvi mogu čuti igluvi mogu čuti i slepimogu čuti i slepi videti

Ljubav je jezik koji slep može videti, a gluv čuti. -Mark Tven
ljubav-jezik-koji-slep-moe-videti-a-gluv-uti
Ne biste trebali da budete tako slepi sa patriotizmom da ne možete videti realnost. Pogrešno je pogrešno, bez obzira ko to kaže. -Malkolm Iks
ne-biste-trebali-da-budete-tako-slepi-patriotizmom-da-ne-moete-videti-realnost-pogreno-pogreno-bez-obzira-ko-to-kae
U rečima se mogu videti stanje uma, karakter i narav govornika. -Plutarh
u-reima-se-mogu-videti-stanje-uma-karakter-i-narav-govornika
Ne mogu da se povežem sa lenjim ljudima. Ne pričamo isti jezik. Ne razumem ih, niti želim da ih razumem. -Kobi Brajant
ne-mogu-da-se-poveem-lenjim-ljudima-ne-priamo-isti-jezik-ne-razumem-ih-niti-elim-da-ih-razumem
Neodgovornost je deo zadovoljstva bilo koje umetnosti.  To je deo kojeg škole ne mogu prepoznati. -Džejms Džojs
neodgovornost-deo-zadovoljstva-bilo-koje-umetnosti-to-deo-kojeg-kole-ne-mogu-prepoznati