Dobrota je u ovom svetu golo siroče.


dobrota-u-ovom-svetu-golo-siroe
ivo andrićdobrotaovomsvetugolosiročedobrota jeu ovomovom svetusvetu gologolo siročedobrota je uje u ovomu ovom svetuovom svetu golosvetu golo siročedobrota je u ovomje u ovom svetuu ovom svetu goloovom svetu golo siročedobrota je u ovom svetuje u ovom svetu golou ovom svetu golo siroče

Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku
Čudno je to na ovom svetu; čovek ostavlja sreću da bi jurio za bogastvom. -Holandske poslovice
udno-to-na-ovom-svetu-ovek-ostavlja-sreu-da-bi-jurio-za-bogastvom
Želimo li uspeti u ovom svetu, moramo najpre posedovati samopouzdanje, a zatim samopožrtvovanost. -Blez Paskal
elimo-li-uspeti-u-ovom-svetu-moramo-najpre-posedovati-samopouzdanje-a-zatim-samoportvovanost
Da bi bio uspešan u ovom svetu, čovek mora da se privoli na najtežu vrstu rada. -Nikola Tesla
da-bi-bio-uspean-u-ovom-svetu-ovek-mora-da-se-privoli-na-najteu-vrstu-rada