Dodju. Odu. Vrate se: Kazu da nikada vise nece otici i opet odu!! :'(


dodju-odu-vrate-se-kazu-da-nikada-vise-nece-otici-i-opet-odu
dodjuoduvratesekazudanikadaviseneceoticiopetodu'vrate sekazu dada nikadanikada visevise necenece oticiotici ii opetopet odukazu da nikadada nikada visenikada vise necevise nece oticinece otici iotici i opeti opet odukazu da nikada viseda nikada vise necenikada vise nece oticivise nece otici inece otici i opetotici i opet odukazu da nikada vise neceda nikada vise nece oticinikada vise nece otici ivise nece otici i opetnece otici i opet odu

Poverenje je kao ogledalo. Jednom kad ga razbijes nikad vise nece biti isto.
poverenje-kao-ogledalo-jednom-kad-ga-razbijes-nikad-vise-nece-biti-isto
oci mi placu i srce me boli,jer nikada nece prestati da te voli.
oci-mi-placu-i-srce-me-bolijer-nikada-nece-prestati-da-te-voli
Onaj osecaj kad te razocara osoba,za koju si mislio da nece nikada !
onaj-osecaj-kad-te-razocara-osobaza-koju-mislio-da-nece-nikada
opet jedes ?? da, rekli mi da sam debela, pa hocu jos vise da se udebljam hehe
opet-jedes-da-rekli-mi-da-sam-debela-pa-hocu-jos-vise-da-se-udebljam-hehe
Ova veza je greska i nikada nece biti prava veza
ova-veza-greska-i-nikada-nece-biti-prava-veza
Neki izazivaju radost gdje god da odu; drugi, kad god odu. -Oskar Vajld
neki-izazivaju-radost-gdje-god-da-odu-drugi-kad-god-odu