Dođe vreme kada pametni zaćute, budale progovore, a fukara se obogati.


doe-vreme-kada-pametni-zaute-budale-progovore-a-fukara-se-obogati
ivo andrićdođevremekadapametnizaćutebudaleprogovorefukaraseobogatidođe vremevreme kadakada pametnipametni zaćutebudale progovorefukara sese obogatidođe vreme kadavreme kada pametnikada pametni zaćutea fukara sefukara se obogatidođe vreme kada pametnivreme kada pametni zaćutea fukara se obogatidođe vreme kada pametni zaćute

Dođu tako vremena kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati!Dođe vreme kada se jednostavno povučeš od svih. Pa i od onih koji ti tako puno znače. Uveriš ih da si odlučio i pustiš ih da budu srećni daleko od tebe.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Dođe maca na vratanca.