Dođi i ostani. I ne pitaj me na koliko dugo. Samo dođi i budi tu, samo pusti neka traje.


doi-i-ostani-i-ne-pitaj-me-na-koliko-dugo-samo-doi-i-budi-samo-pusti-neka-traje
milica jakovljević mir-jamdođiostaninepitajmenakolikodugosamodođibudisamopustinekatrajedođi ii ostanii nene pitajpitaj meme nana kolikokoliko dugosamo dođidođi ii budibudi tusamo pustipusti nekaneka trajedođi i ostanii ne pitajne pitaj mepitaj me name na kolikona koliko dugosamo dođi idođi i budii budi tusamo pusti nekapusti neka trajei ne pitaj mene pitaj me napitaj me na kolikome na koliko dugosamo dođi i budidođi i budi tusamo pusti neka trajei ne pitaj me nane pitaj me na kolikopitaj me na koliko dugosamo dođi i budi tu

Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća. -Latinske poslovice
niti-jedna-velika-nepogoda-ne-traje-dugo-koliko-oluja-ima-vie-snage-toliko-vremenski-kraa
Ne pitaj šta bi sad bilo kad bi se ponovo zbilo, ne pitaj da li se kajem. -Đorđe Balašević
ne-pitaj-bi-sad-bilo-kad-bi-se-ponovo-zbilo-ne-pitaj-da-li-se-kajem
Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...
kada-ljudi-odu-od-tebe-pusti-ih-neka-idu-tvoja-sudbina-nikada-nije-vezana-za-nekoga-ko-te-napusti-i-to-ne-znai-da-osoba-loa-nego-da-njena-uloga