Doćiću ti u snovima i zajebavati te celu noć! :)


doiu-ti-u-snovima-i-zajebavati-te-celu-no
doćićutisnovimazajebavatitecelunoćdoćiću titi uu snovimasnovima ii zajebavatizajebavati tete celucelu noćdoćiću ti uti u snovimau snovima isnovima i zajebavatii zajebavati tezajebavati te celute celu noćdoćiću ti u snovimati u snovima iu snovima i zajebavatisnovima i zajebavati tei zajebavati te celuzajebavati te celu noćdoćiću ti u snovima iti u snovima i zajebavatiu snovima i zajebavati tesnovima i zajebavati te celui zajebavati te celu noć

Ko večeru odbija, celu noć se previja.Mnogo je misli, pesama, slavopojki, hramova podignuto u slavu znanja. Svaki bukvar počinje pesmicom: Znanje je snaga, znanje je moć, učite deco dan i noć. Međutim, učite deco dan i noć - pa ćete videti kako ćete proć.Lako je to sa snovima. Nevolje krenu onda kad tumačim stvarnost.Ona mi celu krv nesrećnom ljubavlju zamenjuje.Legenda kaze: ako ne mozes da zaspis, to znaci da si budan u necijim snovima :)Saka hiža ima križa, a negdo celu cirkvu