Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.


dok-ovek-trai-mudrost-dotle-zasluuje-naziv-mudraca-im-uobrazi-da-popio-svu-mudrost-odmah-postaje-budala
volterdokčovektražimudrostdotlezaslužujenazivmudracačimuobrazidapopiosvuodmahpostajebudaladok čovekčovek tražitraži mudrostdotle zaslužujezaslužuje nazivnaziv mudracačim uobraziuobrazi dada jeje popiopopio svusvu mudrostodmah postajepostaje budaladok čovek tražičovek traži mudrostdotle zaslužuje nazivzaslužuje naziv mudracačim uobrazi dauobrazi da jeda je popioje popio svupopio svu mudrostodmah postaje budaladok čovek traži mudrostdotle zaslužuje naziv mudracačim uobrazi da jeuobrazi da je popioda je popio svuje popio svu mudrostčim uobrazi da je popiouobrazi da je popio svuda je popio svu mudrost

Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca.
ljudi-kau-da-postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Postoji mudrost glave i mudrost srca. -Čarls Dikens
postoji-mudrost-glave-i-mudrost-srca
Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna. -Rabindranat Tagor
mala-mudrost-kao-voda-u-ai-jasna-transparentna-ista-velika-mudrost-kao-voda-u-moru-tamna-tajanstvena-neprobojna
Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad. -Lao Ce
uenje-kao-veslanje-uzvodno-im-se-prestane-odmah-se-kree-nazad