Dok pametan razmisli, budala već sina ženi.


dok-pametan-razmisli-budala-ve-sina-eni
armenske poslovicedokpametanrazmislibudalavećsinaženidok pametanpametan razmislibudala većveć sinasina ženidok pametan razmislibudala već sinaveć sina ženibudala već sina ženi

Čime se pametan stidi, time se budala ponosi.Svako može pogrešiti; samo što pametan čovek popravlja svoju grešku, a budala je se uporno drži.Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.Ne stidi se budala, već njegova rodbina.Dok dozna rogonja, već ceo svet zna.Već sam vazduhu, već sam vodi probio uši pričama o toj ženi.