Dok smo, neka smo, kad umremo, da se spominjemo.


dok-smo-neka-smo-kad-umremo-da-se-spominjemo
hrvatske poslovicedoksmonekakadumremodasespominjemodok smoneka smokad umremoda sese spominjemoda se spominjemo

Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je.Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?Jedino smo smireni kad smo zajedno.Kad smo srećni, uvijek smo dobri, ali kad smo dobri, nismo uvijek srećni.Svi mi koji smo kao klinci govorili Dok sam ja bio veliki :DNe… Nismo mi bili ljubavnici… Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali… I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto…