Dok su bile reklame niste ništa propustili, nastavila je onako kako je i krenula – očajno.


dok-su-bile-reklame-niste-propustili-nastavila-onako-kako-i-krenula-oajno
duško koraćdoksubilereklamenistenitapropustilinastavilaonakokakokrenulaočajnodok susu bilebile reklamereklame nisteniste ništaništa propustilinastavila jeje onakoonako kakokako jei krenulakrenula –– očajnodok su bilesu bile reklamebile reklame nistereklame niste ništaniste ništa propustilinastavila je onakoje onako kakoonako kako jekako je ije i krenulai krenula –krenula – očajnodok su bile reklamesu bile reklame nistebile reklame niste ništareklame niste ništa propustilinastavila je onako kakoje onako kako jeonako kako je ikako je i krenulaje i krenula –i krenula – očajnodok su bile reklame nistesu bile reklame niste ništabile reklame niste ništa propustilinastavila je onako kako jeje onako kako je ionako kako je i krenulakako je i krenula –je i krenula – očajno

Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja. -Đorđe Balašević
ako-ikada-budemo-spavali-zajedno-to-e-biti-onako-kako-sam-zamislio-i-kako-bog-zapoveda-i-niko-nee-spavati-za-vreme-tog-spavanja
Dok sam mislio da učim kako da živim, u stvari sam učio kako da umrem. -Leonardo da Vinči
dok-sam-mislio-da-uim-kako-da-ivim-u-stvari-sam-uio-kako-da-umrem
Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene. -Doroti Parker
ene-nisu-stvorene-da-bi-bile-shvaene-ve-da-bi-bile-voljene