Dok su ti roditelji živi nemoj da se odseliš negde tako daleko od njih.


dok-su-ti-roditelji-ivi-nemoj-da-se-odseli-negde-tako-daleko-od-njih
japanska poslovicadoksutiroditeljiživinemojdaseodselinegdetakodalekoodnjihdok susu titi roditeljiroditelji živiživi nemojnemoj dada sese odselišodseliš negdenegde takotako dalekodaleko odod njihdok su tisu ti roditeljiti roditelji živiroditelji živi nemojživi nemoj danemoj da seda se odselišse odseliš negdeodseliš negde takonegde tako dalekotako daleko oddaleko od njihdok su ti roditeljisu ti roditelji živiti roditelji živi nemojroditelji živi nemoj daživi nemoj da senemoj da se odselišda se odseliš negdese odseliš negde takoodseliš negde tako dalekonegde tako daleko odtako daleko od njihdok su ti roditelji živisu ti roditelji živi nemojti roditelji živi nemoj daroditelji živi nemoj da seživi nemoj da se odselišnemoj da se odseliš negdeda se odseliš negde takose odseliš negde tako dalekoodseliš negde tako daleko odnegde tako daleko od njih

Čekati na nedočekano, nadati se u beznađu, grliti se bez zagrljaja, ljubiti se bez poljubaca, prožimati se u mislima. I spoznaja da smo tu negde. Tako blizu, a tako daleko.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Ostaje tako da živi želja i vjera da će jednom doći sanjani raj, a s tom željom lakse se živi.Poštuj principe, ali nemoj biti vezan za njih.Zašto je ponedjeljak tako daleko od petka, a petak tako prokleto blizu ponedeljka?Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.