Dok su ti roditelji živi nemoj da se odseliš negde tako daleko od njih.


dok-su-ti-roditelji-ivi-nemoj-da-se-odseli-negde-tako-daleko-od-njih
japanska poslovicadoksutiroditeljiživinemojdaseodselinegdetakodalekoodnjihdok susu titi roditeljiroditelji živiživi nemojnemoj dada sese odselišodseliš negdenegde takotako dalekodaleko odod njihdok su tisu ti roditeljiti roditelji živiroditelji živi nemojživi nemoj danemoj da seda se odselišse odseliš negdeodseliš negde takonegde tako dalekotako daleko oddaleko od njihdok su ti roditeljisu ti roditelji živiti roditelji živi nemojroditelji živi nemoj daživi nemoj da senemoj da se odselišda se odseliš negdese odseliš negde takoodseliš negde tako dalekonegde tako daleko odtako daleko od njihdok su ti roditelji živisu ti roditelji živi nemojti roditelji živi nemoj daroditelji živi nemoj da seživi nemoj da se odselišnemoj da se odseliš negdeda se odseliš negde takose odseliš negde tako dalekoodseliš negde tako daleko odnegde tako daleko od njih

Čekati na nedočekano, nadati se u beznađu, grliti se bez zagrljaja, ljubiti se bez poljubaca, prožimati se u mislima. I spoznaja da smo tu negde. Tako blizu, a tako daleko. -Đorđe Balašević
ekati-na-nedoekano-nadati-se-u-beznau-grliti-se-bez-zagrljaja-ljubiti-se-bez-poljubaca-proimati-se-u-mislima-i-spoznaja-da-smo-negde-tako-blizu-a
Ostaje tako da živi želja i vjera da će jednom doći sanjani raj, a s tom željom lakse se živi. -Meša Selimović
ostaje-tako-da-ivi-elja-i-vjera-da-e-jednom-doi-sanjani-raj-a-s-tom-eljom-lakse-se-ivi
Poštuj principe, ali nemoj biti vezan za njih. -Brus Li
potuj-principe-ali-nemoj-biti-vezan-za-njih
Zašto je ponedjeljak tako daleko od petka, a petak tako prokleto blizu ponedeljka?
zato-ponedjeljak-tako-daleko-od-petka-a-petak-tako-prokleto-blizu-ponedeljka