Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...


doktore-za-moju-kilau-koliko-moram-biti-visoka-negde-oko-4-metra-eto-moj-problem-to-sam-niska-a-svi-zapeli-debela-pa-debela
doktorezamojukilažukolikomorambitivisokanegdeoko4metraetomojproblemtosamniskasvizapelidebelapadebela…za mojumoju kilažukilažu kolikokoliko morammoram biti– negdenegde oko– etomoj problemproblem jeje štošto samsam niskasvi zapelizapeli debelapa debela…debela…za moju kilažumoju kilažu kolikokilažu koliko moramkoliko moram biti– negde okonegde oko 4oko 4 metramoj problem jeproblem je štoje što samšto sam niskaa svi zapelisvi zapeli debelapa debela…debela…za moju kilažu kolikomoju kilažu koliko moramkilažu koliko moram biti– negde oko 4negde oko 4 metramoj problem je štoproblem je što samje što sam niskaa svi zapeli debelapa debela…za moju kilažu koliko morammoju kilažu koliko moram biti– negde oko 4 metramoj problem je što samproblem je što sam niska

nisam ja debela, ja sam komad i pol
nisam-ja-debela-ja-sam-komad-i-pol
opet jedes ?? da, rekli mi da sam debela, pa hocu jos vise da se udebljam hehe
opet-jedes-da-rekli-mi-da-sam-debela-pa-hocu-jos-vise-da-se-udebljam-hehe
Koliko će momaka iz Guče završiti kod kiropraktičara, samo zato što je i njihova debela devojka htela na ramena :D
koliko-e-momaka-iz-gue-zavriti-kod-kiropraktiara-samo-zato-to-i-njihova-debela-devojka-htela-na-ramena-d
Ljubav je kad te voli, a ti debela:*
ljubav-kad-te-voli-a-ti-debela
Ljubav je kada decko dopusti devojci da mu sedi u krilu iako je debela.
ljubav-kada-decko-dopusti-devojci-da-mu-sedi-u-krilu-iako-debela
Gledaj vola jel debela vrata,a devojci kakva joj je majka. -Srpske poslovice
gledaj-vola-jel-debela-vrataa-devojci-kakva-joj-majka