Doktori definitivno daju jako čudna imena bolestima.


doktori-definitivno-daju-jako-udna-imena-bolestima
platondoktoridefinitivnodajujakočudnaimenabolestimadoktori definitivnodefinitivno dajudaju jakojako čudnačudna imenaimena bolestimadoktori definitivno dajudefinitivno daju jakodaju jako čudnajako čudna imenačudna imena bolestimadoktori definitivno daju jakodefinitivno daju jako čudnadaju jako čudna imenajako čudna imena bolestimadoktori definitivno daju jako čudnadefinitivno daju jako čudna imenadaju jako čudna imena bolestima

Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja. -Aristotel
oni-koji-obrazuju-decu-se-trebaju-potovati-vie-od-onih-koji-ih-prave-zato-to-im-njihovi-roditelji-daju-ivot-a-ovi-prvi-im-daju-znanje-o-umeu-njegovog
Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. -Žarko Laušević
ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti