Domadi je dim jasniji od tudega plamena


domadi-dim-jasniji-od-tudega-plamena
hrvatske poslovicedomadidimjasnijiodtudegaplamenadomadi jeje dimdim jasnijijasniji odod tudegatudega plamenadomadi je dimje dim jasnijidim jasniji odjasniji od tudegaod tudega plamenadomadi je dim jasnijije dim jasniji oddim jasniji od tudegajasniji od tudega plamenadomadi je dim jasniji odje dim jasniji od tudegadim jasniji od tudega plamena

Na visoke kad stanem pete, nestaćeš k’o dim cigarete… :D
na-visoke-kad-stanem-pete-nestae-ko-dim-cigarete-d
Šta radi Čak Noris pored dimnjaka? Štipa dim za oči! :D
radi-ak-noris-pored-dimnjaka-tipa-dim-za-oi-d
Kada bi sve postojeće stvari postale dim, tada bismo ih nosnicama raspoznavali. -Heraklit
kada-bi-sve-postojee-stvari-postale-dim-tada-bismo-ih-nosnicama-raspoznavali