Doneo sam odluku: komercijalne stvari stvarno smrde. Čim postanu komercijalne za masovno tržište zaista počnu smrditi.


doneo-sam-odluku-komercijalne-stvari-stvarno-smrde-im-postanu-komercijalne-za-masovno-trite-zaista-ponu-smrditi
endi vorholdoneosamodlukukomercijalnestvaristvarnosmrdeČimpostanuzamasovnotržitezaistapočnusmrditidoneo samsam odlukukomercijalne stvaristvari stvarnostvarno smrdeČim postanupostanu komercijalnekomercijalne zaza masovnomasovno tržištetržište zaistazaista počnupočnu smrditidoneo sam odlukukomercijalne stvari stvarnostvari stvarno smrdeČim postanu komercijalnepostanu komercijalne zakomercijalne za masovnoza masovno tržištemasovno tržište zaistatržište zaista počnuzaista počnu smrditikomercijalne stvari stvarno smrdeČim postanu komercijalne zapostanu komercijalne za masovnokomercijalne za masovno tržišteza masovno tržište zaistamasovno tržište zaista počnutržište zaista počnu smrditiČim postanu komercijalne za masovnopostanu komercijalne za masovno tržištekomercijalne za masovno tržište zaistaza masovno tržište zaista počnumasovno tržište zaista počnu smrditi

Od pamtiveka sinovi su nerazumniji od očeva, i razuma bi tako sasvim nestalo, ali srećom, sinovi postanu razumni čim postanu očevi. -Meša Selimović
od-pamtiveka-sinovi-su-nerazumniji-od-oeva-i-razuma-bi-tako-sasvim-nestalo-ali-sreom-sinovi-postanu-razumni-im-postanu-oevi
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Works at sam svoj gazda obično oženi Works at ja ne radim ja sam princeza, i onda postanu srećni socijalni slučaj xD
works-at-sam-svoj-gazda-obino-oeni-works-at-ja-ne-radim-ja-sam-princeza-i-onda-postanu-sre-socijalni-sluaj-xd
Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put