Doslo vreme kad se i kod kineza ulazi da se samo vidi sta ima……..:)))


doslo-vreme-kad-se-i-kod-kineza-ulazi-da-se-samo-vidi-sta-ima
doslovremekadsekodkinezaulazidasamovidistaima……doslo vremevreme kadkad sese ii kodkod kinezakineza ulaziulazi dada sese samosamo vidividi stadoslo vreme kadvreme kad sekad se ise i kodi kod kinezakod kineza ulazikineza ulazi daulazi da seda se samose samo vidisamo vidi stadoslo vreme kad sevreme kad se ikad se i kodse i kod kinezai kod kineza ulazikod kineza ulazi dakineza ulazi da seulazi da se samoda se samo vidise samo vidi stadoslo vreme kad se ivreme kad se i kodkad se i kod kinezase i kod kineza ulazii kod kineza ulazi dakod kineza ulazi da sekineza ulazi da se samoulazi da se samo vidida se samo vidi sta

Doslo vreme da nemas u koga da se zaljubis…… :):):)
doslo-vreme-da-nemas-u-koga-da-se-zaljubis
Onaj osecaj kad vas neko pita Sta ima novo? a ne zna ni sta ima staro.
onaj-osecaj-kad-vas-neko-pita-sta-ima-novo-a-ne-zna-sta-ima-staro
Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne. -Simo Popović
mlad-ovek-misli-da-ima-dosta-vremena-za-sve-naalost-kad-ostari-vidi-da-su-mu-procene-bile-pogrene
Dolazi muz s posla, a zena s vrata vice -Duso, pogodi sta je za rucak? -Idi bre, pa ja ne mogu da pogodim sta je za rucak ni kad je u tanjiru… :D
dolazi-muz-s-posla-a-zena-s-vrata-vice-duso-pogodi-sta-za-rucak-idi-bre-pa-ja-ne-mogu-da-pogodim-sta-za-rucak-kad-u-tanjiru-d
Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari