Dosta mi je više da se smejem od muke, sad bih malo da plačem od sreće. :)


dosta-mi-vie-da-se-smejem-od-muke-sad-bih-malo-da-plaem-od-sree
dostamiviedasesmejemodmukesadbihmaloplačemsrećedosta mimi jeje viševiše dada sese smejemsmejem odod mukesad bihbih malomalo dada plačemplačem odod srećedosta mi jemi je višeje više daviše da seda se smejemse smejem odsmejem od mukesad bih malobih malo damalo da plačemda plačem odplačem od srećedosta mi je višemi je više daje više da seviše da se smejemda se smejem odse smejem od mukesad bih malo dabih malo da plačemmalo da plačem odda plačem od srećedosta mi je više dami je više da seje više da se smejemviše da se smejem odda se smejem od mukesad bih malo da plačembih malo da plačem odmalo da plačem od sreće

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Dosta više pravdanja okolnostima – ja stvaram mogućnosti. -Bruce Lee
dosta-vie-pravdanja-okolnostima-ja-stvaram-mogunosti
Dosta više pravdanja okolnostima - ja stvaram mogućnosti. -Brus Li
dosta-vie-pravdanja-okolnostima-ja-stvaram-mogunosti
Bez muke se pesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova! -Petar Petrović Njegoš
bez-muke-se-pesma-ne-ispoja-bez-muke-se-sablja-ne-sakova
Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj. -Đorđe Balašević
nemoj-malena-god-da-sad-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvek-praviti-da-ti-veruje-ja-vie-neu-biti-taj